Menu:

Změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech od 1.1.2010

Informace k vracení daně plátcům v jiných členských státech podle § 82 zákona o DPH je určena pouze pro plátce, který má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v České republice. Cílem této informace je upozornit na změny v oblasti DPH při vracení daně plátcům v jiných členských státech, ke kterým dochází s účinností od 1. 1. 2010.

Novelou zákona o DPH, kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v návaznosti na směrnici Rady 2008/9/ES, se nahrazuje stávající § 82 novým zněním § 82. Postup pro vracení daně v České republice osobám registrovaným k dani v jiném členském státě dle znění § 82a a 82b zákona o DPH je předmětem samostatné informace.